Leren

Trainingsaanbod Trinamiek Academie 2016-2017

Trinamiek stelt jaarlijks een gevarieerd trainingsaanbod samen voor haar medewerkers.
Dat aanbod komt tot stand via de inbreng van medewerkers en is afgestemd op de vele ambities die de Trinamiek-scholen hebben. Het belangrijkste doel is om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren en iedere medewerker de gelegenheid te geven zich te blijven ontwikkelen.
Er is aanbod dat al gecertificeerd is voor het lerarenregister. Bij de beschrijving van de training staat voor hoeveel uur. In een aantal anderen gevallen zijn de aanbieders nog bezig met dit traject. Ook kan de Stichting of de individuele deelnemer, het aanbod aanbieden aan het register om te valideren.
De deelnemers krijgen per gevolgde training of workshop een certificaat van Trinamiek.
Gelukkig hebben we binnen de stichting veel deskundigheid in huis en kan een deel van het aanbod verzorgd worden door eigen collega’s. Maar we maken natuurlijk ook graag gebruik van de expertise van buiten.
Gezien de ruime mogelijkheden verwachten wij dat veel collega’s gebruik zullen en willen maken van de professionaliseringskansen die in dit aanbod worden gepresenteerd.
Trainingsaanbod Trinamiek schooljaar 2016-2017
Hieronder treft u een overzicht aan van alle trainingen.
U kunt zich, na overleg met uw directeur, via het inschrijfformulier aanmelden.
Bent u verhinderd om deel te nemen aan een training waarvoor u bent ingeschreven? Meldt u dan af via uw directeur én stuur tijdig (minimaal 4 weken van tevoren) een bericht naar cursus@trinamiek.nl. Houdt u er rekening mee dat een individuele afmelding gevolgen kan hebben voor het wel of niet doorgaan van de training.

Voor vragen over de trainingen kunt u contact opnemen met Pascale Lucassen.
pascale.lucassen@trinamiek.nl 
  030 - 6868433
 
Klik op een training voor een uitgebreide beschrijving 
Werken met Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid Marilène Zwetsloot
Marije Hogervorst Trinamiek
20 september 2016 15.30 - 17.30
Powerwise Presenter beginners Arno Coenders
Training & Advies
26 september 2016 en 11 oktober 2016
15.30-17.30
Leren signaleren van logopedische stoornissen Krista van Zelst Harriët Joore-Gerrits
logopedisten 
12 oktober 2016 
15.00 - 18.00 en
10 november 2016
15.30 - 17.00 
Besluitvorming volgens de Consent methode Baudy Wiechers 27 oktober 2016
16.00 - 19.00 
Onderwijs aan NT2 / vluchtelingenkinderen Marian vd Maas
Arjan Clijsen
KPC groep
31 oktober 2016 en 
1 februari 2017
16.30 - 20.30 
Klassenmanagement bij compacten en verrijken rekenen en taal Marilène Zwetsloot
Marije Hogervorst
Trinamiek
3 november 2016
19.00 - 21.30
Oudergesprekken (z)onder druk Rielutions trainingen 10 mei 2017
15.30 - 17.30
Overgang groep 2 naar 3: herfstleerlingen na 1,5 jaar kleuteronderwijs al naar groep 3 Harry Janssens
Onderwijspraktijk Harry Janssens
16 november 2016 
15.00 - 17.30
Beelddenken Jolanda Volle bijgenaamd Roman
Kidzbizz
24 november 2016
19.00 - 21.30
Prowise presenter gevorderen Arno Coenders
Training & Advies
29 november 2016 en 12 december 2016
15.30 - 17.30
Snellezen aan de hand van 7 snelleestechnieken Chrisma Immens
assessorentrainer/ adviseur
School of Education (HU) 
1 december 2016
15.30 - 19.15
Mindset, executieve vaardigheden en creatief denken Marilène Zwetsloot
Marije Hogervorst
Trinamiek
17 januari, 31 januari en 23 februari 2017
15.30 - 17.30
Terug naar de bedoeling René van Harten 
Jan van Etten
Trinamiek
14 februari 2017
19.30 - 21.30
Het voeren van een diagnostisch rekengesprek (én de hulp daarna) met het kind Korstiaan Karels
Ds G.H. Kerstencentrum
7 maart en 28 maart 2017
15.30 - 18.30
Meer doen met screeningsgegevens (CITO) Harry Janssens
Onderwijspraktijk Harry Janssens
13 maart 2017
16.00 - 18.30
Onderzoekend en ontwerpend leren vanuit 21th century skills Marije Hogervorst
Trinamiek
21 maart 2017
15.30 - 18.00
Feedback op zelfregulatie Nienke Kuipers
Trinamiek
22 maart 2017
19.00 - 21.30
Rekenen - overgang groep 1/2 naar 3 - doe mee aan de Professionele leergemeenschap Yvette Straver
Trinamiek
29 maart en 18 mei 2017
15.30 - 17.30
Pedagogisch tact Gerard de Jong
Nivoz / HetKind
6 april 2017
15.30 - 18.30
Pedagogische aanpak van vluchtelingenkinderen:
Omgaan met trauma's en cultuurverschillen
Marian vd Maas
Arjan Clijsen
KPC groep
10 april 2017
16.30 - 20.30
Veerkracht voor de leerkracht Roel Zijlstra
Veerkracht voor de leerkracht
11 april, 17 mei en 8 juni 2017
16.00 - 19.30
In gesprek met het College van Bestuur René van Harten
Theo Klinkien
CvB Trinamiek
9 mei 2017
15.30 - 17.00