Wie zijn wij

Trinamiek is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden.

Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een Katholieke-, Neutraal-Bijzondere-, Protestants-Christelijke- of Openbare signatuur.
Naast scholen voor basisonderwijs is er een speciale school voor basisonderwijs met OPDC (Ortho Pedagogisch Didaktisch Centrum) en een school voor Praktijkonderwijs.

De Stichting heeft een professioneel servicebureau dat het College van Bestuur en het directieberaad ondersteunt.
Er werken ruim 550 medewerkers bij Trinamiek.

Stichting Trinamiek is een geregistreerde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling.
De jaarrrekening kunt u opvragen via: vincent.denboer@trinamiek.nl.
RSIN: 32.20.368

Jaarverslag 2016 Trinamiek
Jaarrekening 2016 Trinamiek


U treft hieronder de afzonderlijke jaarverslagen 2015 aan van de fusiepartners die inmiddels zijn verenigd onder de naam Trinamiek:
Jaarverslag 2015 Stichting Lek en IJssel
Jaarverslag 2015 De Kring
Jaarverslag 2015 SKPON

Beleidsplan Stichting Lek en IJssel