Uniek Trinamiek Cultuurtraject

13 maart 2017
Alle (!) 25 scholen van Trinamiek nemen in de periode 2017 - 2020 deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar. De beweegreden voor deelname aan het CmK-programma door de scholen van Trinamiek is, dat het programma naadloos aansluit bij de kernthema’s van Trinamiek: Boeiend onderwijs - Pedagogisch tact - Samen.


Bij ‘Boeiend onderwijs’ gaat het onder andere om het ontwikkelen van de talenten van kinderen. Bij  ‘Pedagogisch tact’ draait het om een goede relatie tussen leerkracht en leerling. Die relatie biedt de basis voor, opnieuw, het ontwikkelen van talenten. Ook het thema ‘Samen’ komt terug in heel veel kunst- en cultuurlessen: samen dansen, muziek maken, acteren, maar ook samenwerken en  met en van elkaar leren. Daarmee is het geven van cultuuronderwijs een mooie manier om te werken aan de doelen die Trinamiek zich heeft gesteld.


Het unieke aan dit traject is dat álle Trinamiekscholen deelnemen en dit biedt kansen! Voor het ontwikkelen van een gezamenlijk visie op cultuureducatie. Voor gezamenlijke trainingen, workshops en opleidingen via de Trinamiekacademie. En voor het opzetten van en vormgeven aan professionele leergemeenschappen, waarbinnen medewerkers van Trinamiek van en met elkaar leren en elkaar kunnen inspireren. De samenwerkingspartners ‘Kunst Centraal’, ‘Landschap Erfgoed Utrecht’ en ‘De Kom Nieuwegein’ kunnen door de omvang van de stichting specifiek rekening houden met de wensen van de scholen van Trinamiek. Daarmee wordt dit een uniek specifiek Trinamiektraject waar ook landelijk gezien met belangstelling naar wordt gekeken!