Een PoP pluim voor basisschool De Opstap

03 april 2018
Onlangs verraste de moeder van Jimmy Joe, een leerling in groep 1-2 van De Opstap, de school met een Pluim voor Passend Onderwijs; de zogenaamde PoP. De pluim wordt uitgereikt door ouders die blij zijn met de kansen die hun kind krijgt om te leren en te groeien bij een reguliere school en is een initiatief van de Stichting Downsyndroom.

De moeder van Jimmy Joe is ontzettend blij dat haar kind gewoon onderwijs kan volgen op De Opstap. En iedereen, in de eerste plaats de leerkrachten en daarnaast ook (oud)directeuren, het management team, de interne begeleiders, het bestuur en het OPDC zet daar al zijn/haar kennis en energie bij in.

Het maakt het team van De Opstap op zijn beurt enorm trots dat ook ouders ervaren en waarderen dat iedereen in de organisatie betrokken is en zich inzet voor Jimmy Joe.

De oorkonde krijgt een mooi plekje op school!

Op de foto van links naar rechts:
Miriam Vilters (Onderwijsassistent)
Nathalie van Schaik (Intern begeleider)
Annemarie Braun (leerkracht)
Sandra Miltenburg (leerkracht)
Lisanne Vos (Je Eigen Keus )
Eva Bouma (Je Eigen Keus)