Studiereis Bijzonder Passend Onderwijs

18 april 2018
Eind april waren een aantal leerkrachten en directeuren van Trinamiek op studiereis in Dublin. Het thema van de studiereis is Bijzonder Passend Onderwijs. Lees het verslag van de reis op hun blog!

Van 16 tot en met 20 april waren twaalf leerkrachten en directeuren van Trinamiek op studiereis. Het thema van de studiereis was Bijzonder Passend Onderwijs. Zij rezen af naar Dublin om hier meer te weten te komen over het onderwijs/onderwijszorgsysteem.

Passend onderwijs of inclusief onderwijs zijn termen die niet van toepassing zijn op het onderwijs in Ierland, in elk geval niet om een onderscheid te maken tussen PO en SBO. Er bestaan scholen en kinderen en deze twee horen bij elkaar. In het gehele land bestaan slechts vijf scholen voor (zeer) speciaal onderwijs, voor slechthorenden en slechtzienden, meestal met een internaat.

Alle andere kinderen bezoeken gewone scholen. Er zijn wel verschillen: er bestaan scholen voor meisjes, voor jongens en er zijn gemengde scholen. Die vormen zijn veelal historisch gegroeid. Ook zijn er privé scholen en scholen waar Gaelic de voertaal is. Kortom, omgaan met verschillen, op alle niveaus.

Tijdens deze studiereis maakten ze kennis met deze verschillen en bezochten ze verschillende scholen om te onderzoeken hoe speciale zorg voor leerlingen wordt georganiseerd. Tijdens de reis hielden en ze hun belevenissen en ervaringen in deze blog bij.